Kam na omšu

Svetový teologický kongres v Leuven bol aj so slovenským zastúpením

12 novembra, 2023 | by kamnaomsu.sk

Na pôde Teologickej fakulty KU Leuven sa stretli teológovia z celého sveta na 14. ročníku konferencie Leuven Encounters in Systematic Theology s podtitulom 60 rokov po Druhom vatikánskom koncile.

RELATED POSTS

View all

view all