Kam na omšu

Počúvanie, dialóg a spolupráca sú prostriedkami na riešenie konfliktov

12 novembra, 2023 | by kamnaomsu.sk

Hoci rakety a útoky v rôznych konfliktných oblastiach neprispievajú k želanému mieru, pápež František zo svojej strany nepoľavuje v odsudzovaní vojny.

RELATED POSTS

View all

view all