Kam na omšu

Európski biskupi: Svetu hrozí pohroma, Európa by mala priniesť stabilitu a mier

12 novembra, 2023 | by kamnaomsu.sk

Delegáti biskupských konferencií Európskej únie (EÚ), ktorí sme sa zišli na jesennom plenárnom zhromaždení COMECE 2023, vyjadrili hlboké znepokojenie nad vážnym zhoršením medzinárodnej bezpečnosti a mieru.

RELATED POSTS

View all

view all