Kam na omšu

eRko pozvalo deti robiť DOBROčiny, zapojilo sa viac ako 95 skupín

12 novembra, 2023 | by kamnaomsu.sk

Nezištnú službu konalo 95 DOBROtímov, čo predstavuje 2 324 detí a vedúcich. Väčšinu so zapojených tvorili členské farnosti eRka, no prihlásili sa aj desiatky školských zariadení a farských skupín.

RELATED POSTS

View all

view all